bogowie są wśród nas, kresowy pamiętnik, notatki z dwóch światów
RSS
czwartek, 01 listopada 2007
Ptacznie
Doroczna o tej porze wizyta na Grabarce, aby zapalić lampkę na najbardziej zaniedbanym i opuszczonym grobie na wzgórzu. Nastrój parku, biegające wiewiórki, stukające pracowicie dzięcioły, szybkie szczygły, sikory i trudne do zidentyfikowania ptactwo. Tym razem znalazłam grób z dwoma krzyżami stojącymi obok siebie, katolickim i prawosławnym, przedwojenny.
15:34, transwizje
Link
Archiwum